2310 311 528 • 6941 478 080

Η λέξη “Ayurveda” αποτελείται από δύο συστατικά: Τη λέξη AYUS που σημάνει ζωή, ζωτική δύναμη, υγεία και VEDA που σημαίνει ολοκληρωμένη γνώση και επιστήμη. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο ασχολείται με την  κατάσταση των τριών “Επιπέδων Ύπαρξής” , του Υλικού “παχυλού” τους σώματος, του Νοητικού και της Εσώτερης Φύσης.
Ένα μεγάλο μέρος των αγιουρβεδικών κειμένων αφορά την Προληπτική Ιατρική, και εφόσον ο άνθρωπος “τα καταφέρει και αρρωστήσει”, περιγράφει τρόπους για το πώς θα επέλθει θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας.

Η Επιστήμη αυτή έχει τις ρίζες της στην πανάρχαια σοφία και εφαρμογή σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή και σε κάθε άνθρωπο, που θέλει να ζήσει ε αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.

Στο Φαρμακείο της Φύσης διατίθενται όλα τα προϊόντα της AYURVEDA.