2310 311 528 • 6941 478 080

Υγρό φακών Bio Optic

Mε βελτιωµένη απολυµαντική χρήση
Κατάλληλο για όλους τους µαλακούς φακούς και φακούς σιλικόνης – υδρογέλης, το διάλυµα χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό, την απολύµανση, την αποµάκρυνση της πρωτεΐνης, την φύλαξη και το ξέπλυµα όλων των µαλακών φακών επαφής και των φακών σιλικόνης- υδρογέλης.
Η απολυµαντική ικανότητα του διαλύµατος βελτιώνεται από το καθαριστικό συστατικό, που µε την καθηµερινή χρήση, αποµακρύνει τις επικαθίσεις πρωτεΐνης και των λιπιδίων.


Κατάλληλο για όλους τους µαλακούς φακούς & σιλικόνης-υδρογέλης